Понеделник - Петък от 10:00 до 13:00 и от 14:00 до 19:00 Обедна почивка: от 13:00 до 14:00

Техника за безопасност

ТЕХНИКА ЗА БЕЗОПАСНОСТ

1. Техниката, продавана от КРАШ ЕООД работи с електрическо напрежение /220V/ което е опасно за живота и здравето на потребителите. При неизпълнение на експлоатационните предписания за безопастност от производителя на техниката, КРАШ не носи отговорност за имуществото, здравето и живота на потребителя.

2. В неподходяща среда (повишена температура, неподходящо захранване) батериите на лаптопите и други акумулаторни елементи за взриво- и пожаро- опасни. Риска при батериите и акумулаторите втора употреба за влошаване на експлоатационните им възможности е по- голям, отколкото при нови такива. При установяване на повишена температура, подозрителна миризма или нестабилна работа, потребителя незабавно изключва техниката и я предава за диагностика и евентуален сервиз. Неоригинални батерии и адаптери носят повишен риск от дефектиране и щети.

3. Мрежовите адаптери на лаптопи, компютърни системи, монитори и други, при продължителна работа без надзор са пожаро- и аварийно- опасни.

4. При гръмотевични бури, техниката задължително се разединява от захранващото напрежение и други входящи сигнали ( LAN, RS-232, USB и друга периферия).

5. Възможно е в някои населени места захранващото напрежение да е извън експлоатационните норми на техниката. Задължително в този случай е използуването на качествени токоизправители и мрежови филтри.

6. Корпусите на някои компютърни конфигурации , радиатори на компоненти, куплунзи и планки съдържат режещи ръбове и с тях трябва да се борави внимателно.

7. Компютрите съдържа елементи, натрупващи електрическа енергия, която е опасна за здравето на потребителя, дори и при изключена от захранващата мрежа техника.

8. Не използвайте техниката с проводящи електричество материали без необходимото заземяване.