Понеделник - Петък от 10:00 до 13:00 и от 14:00 до 19:00 Обедна почивка: от 13:00 до 14:00

Общи условия и гаранция

ОБЩИ УСЛОВИЯ

1.0 Гаранционния срок на продукта, отбелязан в месеци,  започва да тече от от датата на продажба, която е описана в този документ.

1.1 Стоките отговарят на всички технически изисквания. С тях не е извършена продажба на софтуер, освен ако не е уговорено друго.

1.2 Срок за гаранционно обслужване за техника втора употреба не е предвиден в закона, но обикновенно е в диапазона между 1 и 30 работни дни и се извършва САМО в сервиза на фирмата. ГАРАНЦИЯТА ОТПАДА ПРИ СКЪСАН ИЛИ ПОВРЕДЕН ГАРАНЦИОНЕН СТИКЕР!!!

1.3 При неизправност причинена по вина на клиента вследствие на неправилен транспорт, съхранение ( например в помещения с голяма влажност, запрашеност и други) или експлоатация ( като небрежно отношение, заливане с течност и други), гаранционната поддръжка отпада.

1.4 Гаранцията не покрива щети вследствие на токови удари, природни бедствия, вредни въздействия от друг входящ сигнал( LAN, LPT, COM, USB, CARD READER и други), както и от биологични вредители като различни насекоми, хлебарки, гризачи и други.

1.5 За дефект се счита САМО хардуерен проблем, свързан с правилното функциониране на компютърни компоненти ( дънна LPT, COM, PCMCI, USB, VGA, DVI, HDMI, 1394, панти на лаптоп, клавиатура, тъчпад, джойстик и други елементи, които са подложени на физическо и/или електрическо въздействие,както и повреди от 12/24 V адаптери за автомобили,които работят извън посочения диапазон.

1.6 Можете да върнете закупената стока(с изключение на лаптопите втора употреба и частите втора употреба, както ремаркетирани и refurbished продукти) в срок от 7 дни,като за този период ще Ви бъде възстановена пълната стойност без транспортните разходи.Стоката трябва да бъде върната( ЗА ВАША СМЕТКА) в същия вид и състояние като при покупката.Фирма КРАШ ЕООД не носи отговорност за неизправности причинени от компютърни програми,вируси или НЕОРИГИНАЛЕН СОФТУЕР!

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ

2.0 Получавайки техниката чрез куриерска фирма, клиентът се съгласява с гаранционните условия, удостоверявайки това със заплащане на стоката. Поради това условията на ценообразуване и възстановяване на пари на клиент (при невъзможност за ремонт след дефект ) важат и за закупена чрез куриер стока.

2.1 Всички лаптопи и компютърни системи се продават с отключен BIOS. Техника, която се предаде за сервиз със заключен BIOS не се обслужва, ако не се съобщи коректна парола. Отключване на BIOS или HDD /твърд диск / със забравени пароли ( ако е възможно ) се заплаща според спецификата на модела.

2.2 Техниката, продавана от КРАШ ЕООД се предоставя на клиента без инсталиран софтуер, освен ако стоката не притежава необходимите лицензионни стикери и официални носители на оригинален и лицензиран софтуер.

2.3 Фирма КРАШ ЕООД инсталира LINUX базирана операционна система на всички лаптопи втора употреба с цел демонстриране на функциалност и съвместимост като цяло, а така също и работата на различните компоненти/ звук, видео, мрежа и т..н../ след инсталация на необходимите драйвери.

2.4 КРАШ ЕООД не носи отговорност за нарушаване на авторски и лицензионни права от клиент след продажбата. За техника, в която има установен нелегален софтуер и/или материали , които нарушават българското законодателство, може да бъде отказан сервиз и/или да се сезират компетентните органи.

2.5 Захранващи блокове на компютърни системи и други електрически преобразуватели имат ограничена гаранция / до 7 дни / за техника втора употреба или ремаркетирана и съгласно условията на производителя и официалния вносител за нова стока.

2.6 ОТГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДИ, ПРЕДИЗВИКАНИ ОТ НЕПОДХОДЯЩО ВХОДНО НАПРЕЖЕНИЕ НОСЯТ ЕЛЕКТРО- РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНИТЕ ДРУЖЕСТВА.

2.7 Батериите на лаптопите се приемат за консуматив и са обект на специално гаранционно обслужване от 30 дни от датата на закупуване. Фирма КРАШ ЕООД продава преносимите си системи с работещи батерии, като за такива се смятат батериите, които имат капацитет над 30 мин. автономна работа Батериите с капацитет под 30 мин. се считат за неизправни, освен ако в описанието на стоката не е упоменато, че батерията е с намален или без никакъв капацитет. Тъй като в цената на стоката в включена и стойност за тест на батерия, то обикновено последните са в добро или отлично състояние и имат капацитет над 1-2 часа.

2.8 LCD екранът на лаптоп или монитор нямат гаранция срещу поява на мъртви или дефектни пиксели и петна след продажбата, освен ако не е упоменато изрично друго. За техника втора употреба рекламация относно мъртви пиксели може да бъде предявена само по време на покупката.

2.9 Компоненти втора употреба, които съдържат въртящи се механични части, като твърд диск, оптично устройство, вентилатори имат ограничена гаранция от 6 месеца от датата на закупуване.

3.0 Несъвместимост на продадена от КРАШ ЕООД изправна и функционална техника или компонент с хардуер на клиента не е основание за подмяна или възстановяване на заплатената сума. Несъвместимия компонент може да бъде изкупен от КРАШ ЕООД, но на цена по- ниска от продажната.

3.1 При подмяна на стока или доплащане за по- скъп продукт, ако в процеса на ремонт и тест на изкупената техника се открие дефект по вина на купувача, подменената стока не се обслужва гаранционно, докато клиентът не заплати стойността или ремонта на повредената от него стока.

3.2 Диагностика и решаване на софтуерен проблем, който няма отношение към хардуера се заплащат допълнително.

3.3 За стока, непотърсена в 30- дневен срок от датата на излизане от сервиз или извършване на услуга, КРАШ ЕООД не носи отговорност.

3.4 Рекламации за външни видими дефекти и некомплектованост се признават само в момента на продажбата.

3.5 Рекламация за качеството на извършения ремонт, както и наличната комплектация може да се извърши само в момента на получаване на ремонтираната стока.

Частите, подменени по време на ремонта остават в сервиза за отчитане на извършената дейност.

3.6 Повреда на стоката по време на гаранционния срок не е основание за подмяна с нова.

3.8 Неудоволетвореност на клиент от нивото на производителност на закупената стока, не може да е основание за връщане на пари или подмяна на продукта.

3.9 Производителя, вносителя, сервиза и търговецът не могат да бъдат отговорни за пропуснати ползи, в следствие на престой на стоката в сервиза.

4.0 КРАШ ЕООД няма допустим максимален лимит на броя ремонти по време на гаранционния срок , които да наложи подмяна на техниката.

4.1 При възможност КРАШ ЕООД може да предостави оборотна стока по време на престоя на техниката в сервиза, като за целта се издава протокол и за чиято изправност и поддръжка клиентът носи имущественна отговорност в размер на оставената за ремонт стока.