Понеделник - Петък от 10:00 до 13:00 и от 14:00 до 19:00 Обедна почивка: от 13:00 до 14:00

Политика за поверителност

Във връзка с въвеждане на регламент (EC) 2016/679 за защита на личните данни или General Data Protection Regulation ( GDPR) от 25.05.2018г.
Този регламент има за идея да гарантира защитата на личните данни на физическите лица на територията на ЕС и да направи начините за тяхната обработка еднакви. 

Краш ЕООД е регистриран администратор на лични данни и като такъв се стреми да да отговаря на законовите изисквания и да събира лични данни само и единствено във връзка с естеството на дейността си и полага необходимите усилия да гарантира тяхното сигурно и отговорно съхранение.

Данни за администратора:

Краш ЕООД
ЕИК: 121831675
Физически адрес на магазина: гр. София, ул. Проф. Кирил Попов 27
E-mail: info@crash.bg
Телефон: 0887 089 049

Надзорен орган:

Комисия за защита на личните данни
гр. София 1592, бул. Проф. Цветан Лазов 2
Телефон: 02 915 25 18
Ел. Поща: kzld@cpdp.bg
Интернет сайт: www.cpdp.bg

Данните се събират прозрачно и добросъвестно съобразно законовите норми
Не се събират лични данни на расова или етническа основа, както на политически, верски  или сексуални убеждения.
Данните, които събираме са :

Име и фамилия на клиента,
Физически адрес,
Телефонен номер,
Допълнителни данни при издаване на фактура на физическо лице,
Електронен адрес / при поръчка през сайта/
IP адрес / при поръчка през сайта/

Информация  се събира само за лицата, които влизат в договорни отношения с администратора.
Той събира и съхранява данни само, когато  това е необходимо за осъществяване на договори за продажба, издаване на гаранционни карти и / или  фактури на физически лица, било то на място в магазина, от разстояние при поръчка по телефон, ел. поща или при поръчка чрез интернет магазина на Краш ЕООД.

При контакт чрез интернет портала ни www.crash.bg , без значение дали сте се регистрирал или сте избрал бързата форма на поръчка, ние получаваме Вашият IP и електронен  адрес, имена и телефонен номер, които запазваме, за да можем да изпълним Вашата поръчка, както и за наша статистика.
Данните в потребителския Ви профил се съхраняват, докато той е активен.  При изтриването му се заличава наличната за Вас информация. Можете да изтриете профила си, както и да поискате коригиране на Вашите данни, ако те са непълни или неточни.
Вашия физически адрес е необходим за да се извърши доставка от разстояние.
Въз основа на тези данни ние осъществяваме поетите или бъдещи договорни задължения към Вас.
Освен нас, достъп до Вашите данни имат куриерските служби с които работим и счетоводното ни звено. Не може да откажем предоставянето на личните Ви данни при поискване от компетентните органи на Р. България и ЕС.

Вашите данни се криптират и се съхраняват на отделен сървър, който няма връзка с интернет.