Понеделник - Петък от 10:00 до 13:00 и от 14:00 до 19:00 Обедна почивка: от 13:00 до 14:00 02/ 961 72 65; 0887 049 089
Търсене
В количката

Няма добавени продукти!

Количка
0.00 лв

Гаранция

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ГАРАНЦИЯТА

1.0 Гаранционния срок на продукта, отбелязан в месеци,  започва да тече от от датата на продажба, която е описана в този документ.

1.1 Стоките отговарят на всички технически изисквания. С тях не е извършена продажба на софтуер, освен ако не е уговорено друго.

1.2 Срок за гаранционно обслужване за техника втора употреба не е предвиден в закона, но обикновенно е в диапазона между 3 и 30 работни дни и се извършва САМО в сервиза на фирмата. ГАРАНЦИЯТА ОТПАДА ПРИ СКЪСАН ИЛИ ПОВРЕДЕН ГАРАНЦИОНЕН СТИКЕР!!!

1.3 При неизправност причинена по вина на клиента вследствие на неправилен транспорт, съхранение ( например в помещения с голяма влажност, запрашеност и други) или експлоатация ( като небрежно отношение, заливане с течност и други), гаранционната поддръжка отпада.

1.4 Гаранцията не покрива щети вследствие на токови удари, природни бедствия, вредни въздействия от друг входящ сигнал( LAN, LPT, COM, USB, CARD READER и други), насекоми, хлебарки, гризачи и други.

1.5 За дефект се счита САМО хардуерен проблем, свързан с правилното функциониране на компютърни компоненти ( дънна LPT, COM, PCMCI, USB, VGA, DVI, HDMI, 1394, панти на лаптоп, клавиатура, тъчпад, джойстик и други елементи, които са подложени на физическо и/или електрическо въздействие,както и повреди от 12/24 V адаптери за автомобили,които работят извън посочения диапазон.

1.6 Можете да върнете закупената стока(с изключение на лаптопите втора употреба и частите втора употреба, както ремаркетирани и refurbished продукти) в срок от 7 дни,като за този период ще Ви бъде възстановена пълната стойност без транспортните разходи.Стоката трябва да бъде върната( ЗА ВАША СМЕТКА) в същия вид и състояние като при покупката.Фирма КРАШ ЕООД не носи отговорност за неизправности причинени от компютърни програми,вируси или НЕОРИГИНАЛЕН СОФТУЕР!

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ

2.0 Получавайки техниката чрез куриерска фирма, клиентът се съгласява с гаранционните условия, удостоверявайки това със заплащане на стоката. Поради това условията на ценообразуване и възстановяване на пари на клиент (при невъзможност за ремонт след дефект ) важат и за закупена чрез куриер стока.

2.1 Всички лаптопи и компютърни системи се продават с отключен BIOS. Техника, която се предаде за сервиз със заключен BIOS не се обслужва, ако не се съобщи коректна парола. Отключване на BIOS или HDD /твърд диск / със забравени пароли ( ако е възможно ) се заплаща според спецификата на модела.

2.2 Техниката, продавана от КРАШ ЕООД се предоставя на клиента без инсталиран софтуер, освен ако стоката не притежава необходимите лицензионни стикери и официални носители на оригинален и лицензиран софтуер.

2.3 Фирма КРАШ ЕООД инсталира LINUX базирана операционна система на всички лаптопи втора употреба с цел демонстриране на функциалност и съвместимост като цяло, а така също и работата на различните компоненти/ звук, видео, мрежа и т..н../ след инсталация на необходимите драйвери.

2.4 КРАШ ЕООД не носи отговорност за нарушаване на авторски и лицензионни права от клиент след продажбата. За техника, в която има установен нелегален софтуер и/или материали , които нарушават българското законодателство, може да бъде отказан сервиз и/или да се сезират компетентните органи.

2.5 Захранващи блокове на компютърни системи и други електрически преобразуватели имат ограничена гаранция / до 7 дни за техника втора употреба или ремаркетирана и съгласно условията на производителя и официалния вносител за нова стока.

2.6 ОТГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДИ, ПРЕДИЗВИКАНИ ОТ НЕПОДХОДЯЩО ВХОДНО НАПРЕЖЕНИЕ НОСЯТ ЕЛЕКТРО- РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНИТЕ ДРУЖЕСТВА.

2.7 Батериите на лаптопите се приемат за консуматив и не са обект на гаранционното обслужване. Фирма КРАШ ЕООД продава преносимите си системи с работещи батерии, като за такива се смятат батериите, които имат капацитет над 30 мин. автономна работа Батериите с капацитет под 30 мин. се считат за неизправни, освен ако в описанието на стоката не е упоменато, че батерията е с намален или без никакъв капацитет. Тъй като в цената на стоката в включена и стойност за тест на батерия, то обикновено последните са в добро или отлично състояние и имат капацитет над 1-2 часа.

2.8 LCD екранът на лаптоп или монитор нямат гаранция срещу поява на мъртви или дефектни пиксели и петна след продажбата, освен ако не е упоменато изрично друго. За техника втора употреба рекламация относно мъртви пиксели може да бъде предявена само по време на покупката.

2.9 Компоненти втора употреба, които съдържат механични части, като твърд диск, оптично устройство, вентилатори имат ограничена гаранция до 14 дни от датата на закупуване.

3.0 Несъвместимост на продадена от КРАШ ЕООД изправна и функционална техника или компонент с хардуер на клиента не е основание за подмяна или възстановяване на заплатената сума. Несъвместимия компонент може да бъде изкупен от КРАШ ЕООД, но на цена по- ниска от продажната.

3.1 При подмяна на стока или доплащане за по- скъп продукт, ако в процеса на ремонт и тест на изкупената техника се открие дефект по вина на купувача, подменената стока не се обслужва гаранционно, докато клиентът не заплати стойността или ремонта на повредената от него стока.

3.2 Изкупен продукт, чиято стойност е калкулирана при закупуването на стока с гаранция, за който се открият явни неупоменати от клиент дефекти или несъответстващи на описанието параметри, е основание за преразглеждане на гаранционните задължения

3.3 Диагностика и решаване на софтуерен проблем, който няма отношение към хардуера се заплащат допълнително.

3.4 За стока, непотърсена в 30- дневен срок от датата на излизане от сервиз или извършване на услуга, КРАШ ЕООД не носи отговорност.

3.5 Рекламации за външни видими дефекти и некомплектованост се признават само в момента на продажбата.

3.6 Рекламация за качеството на извършения ремонт, както и наличната комплектация може да се извърши само в момента на получаване на ремонтираната стока.

Частите, подменени по време на ремонта остават в сервиза за отчитане на извършената дейност.

3.7 Повреда на стоката по време на гаранционния срок не е основание за подмяна с нова.

3.8 Неудоволетвореност на клиент от нивото на производителност на закупената стока, не може да е основание за връщане на пари или подмяна на продукта.

3.9 Производителя, вносителя, сервиза и търговецът не могат да бъдат отговорни за пропуснати ползи, в следствие на престой на стоката в сервиза.

4.0 КРАШ ЕООД няма допустим максимален лимит на броя ремонти по време на гаранционния срок , които да наложи подмяна на техниката.

4.1 При възможност КРАШ ЕООД може да предостави оборотна стока по време на престоя на техниката в сервиза, като за целта се издава протокол и за чиято изправност и поддръжка клиентът носи имущественна отговорност в размер на оставената за ремонт стока.

ЦЕНООБРАЗУВАНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПАРИ НА КЛИЕНТ

 

5.0 Продажната цена на предлаганата от КРАШ ЕООД техника се образува като сума от цената на хардуера от вносител, извършени услуги и разходи на фирмата.

5.1 Услугите, калкулирани в цената на стоката представляват 30% от стойността и. Това са услугите : предварителен тест на хардуер, носители на информация и батерия/ за лаптопи/ , подбор на стока от вносител във възможно най- добро козметично и функционално състояние ( за стока втора употреба и ремаркетирани продукти ), профилактика и прочистване на вентилационни системи и други.

5.2 При невъзможност за ремонт или замяна с аналогична стока, на клиента се възстановява единствено цената на хардуера от вносителя.

5.3 Рекламация за услугите, калкулирани в цената на стоката се извършва в 14 дневен срок от датата на закупуване.

5.4 Техника, която не може да се ремонтира, и която е предадена за сервиз в значително по- лош от първоначалния търговски вид, без опаковка и без пълна окомплектация, се възстановява парично на по- ниска цена ( по ниско от цената за хардуер на вносител ).

5.5 При лош търговски вид , механични наранявания и други явни следи от употреба, КРАШ ЕООД може да възстанови пари само за отделни, работещи в момента на предаване на стоката компоненти.

ТЕХНИКА ЗА БЕЗОПАСНОСТ

6.0 Техниката, продавана от КРАШ ЕООД работи с електрическо напрежение /220V/ което е опасно за живота и здравето на потребителите. При неизпълнение на експлоатационните предписания за безопастност от производителя на техниката, КРАШ не носи отговорност за имуществото, здравето и живота на потребителя.

6.1 В неподходяща среда (повишена температура, неподходящо захранване) батериите на лаптопите и други акумулаторни елементи за взриво- и пожаро- опасни. Риска при батериите и акумулаторите втора употреба за влошаване на експлоатационните им възможности е по- голям, отколкото при нови такива. При установяване на повишена температура, подозрителна миризма или нестабилна работа, потребителя незабавно изключва техниката и я предава за диагностика и евентуален сервиз. Неоригинални батерии и адаптери носят повишен риск от дефектиране и щети.

6.2 Мрежовите адаптери на лаптопи, компютърни системи, монитори и други, при продължителна работа без надзор са пожаро- и аварийно- опасни.

6.3 При гръмотевични бури, техниката задължително се разединява от захранващото напрежение и други входящи сигнали ( LAN, RS-232, USB и друга периферия).

6.4 Възможно е в някои населени места захранващото напрежение да е извън експлоатационните норми на техниката. Задължително в този случай е използуването на качествени токоизправители и мрежови филтри.

6.5 Корпусите на някои компютърни конфигурации , радиатори на компоненти, куплунзи и планки съдържат режещи ръбове и с тях трябва да се борави внимателно.

6.6 Компютрите съдържа елементи, натрупващи електрическа енергия, която е опасна за здравето на потребителя, дори и при изключена от захранващата мрежа техника.

6.7 Не използвайте техниката с проводящи електричество материали без необходимото заземяване.